Jan Dvořák - překladatel: ceník

Úvodní stránka

Ceník

Reference

Slevy a akce

Automat. překlad z AJ

Automat. překlad do AJ

Blog překladatele

– Automatický překlad

– CAT a TM

– Když překladatel nepřekládá

Ceník

Výpočet ceny zakázky krok za krokem:

Slevy a speciální akce naleznete zde.


Kombinace jazyků

Sazba podle
analýzy CAT

Normální
sazba

Expresní
sazba

Stylistická korektura
od profesionální redaktorky

 

Zdrojový
jazyk

Cílový
jazyk

Angličtina

Čeština

1,225 Kč za slovo

1125,00 Kč za 1000 slov

1687,50 Kč za 1000 slov

375,00 Kč za 1000 slov

Čeština

Angličtina

1,500 Kč za slovo

1375,00 Kč za 1000 slov

2062,50 Kč za 1000 slov

 

Slovenština

Angličtina

1,500 Kč za slovo

1375,00 Kč za 1000 slov

2062,50 Kč za 1000 slov

 

Slovenština

Čeština

0,600 Kč za slovo

550,00 Kč za 1000 slov

825,00 Kč za 1000 slov

375,00 Kč za 1000 slov

Jsem (znovu) plátcem DPH, k výše uvedeným cenám je proto třeba přičíst DPH v platné sazbě.
Účtuje se přesný počet slov zdrojového jazyka, případně cílového jazyka, pokud by spočítání první uvedené varianty představovalo neúměrně náročnou komplikaci. Západoevropská normostránka odpovídá asi 250 slovům, česká je o něco obsáhlejší, něco mezi 265 a 300 slovy, záleží i na typu textu.

Vysvětlení

Zdrojový jazyk

Jazyk originálu.

Cílový jazyk

Jazyk překladu.

Sazba podle analýzy CAT

Základní sazba (počítaná za 1 slovo), která se aplikuje při analýze zakázky pomocí nástroje CAT („computer aided translation“) Trados nebo Wordfast. V takovém případě se zdrojový text analyzuje pomocí překladové paměti (kterou poskytne klient, případně pomocí prázdné překladové paměti), takže je možné do konečné ceny řádně promítnout opakování či podobnosti v textu. Takto stanovená cena bývá nižší než cena počítaná pomocí normální sazby (viz níže), pokud překládaný text (nebo několik textů) obsahuje opakované věty. Pokud například potřebujete přeložit dvě uživatelské příručky ke dvou obdobným výrobkům, přispějí všechny věty, které budou v obou textech společné, ke snížení ceny za vaši zakázku. Koeficienty používané při výpočtu ceny podle analýzy CAT: 100 % (míra shody nižší než 75 procent), 65 % (míra shody od 75 do 94 procent), 45 % (míra shody od 95 do 99 procent), 30 % (shody a opakování).

Normální sazba

Základní sazba (uvedená cena je za 1000 slov), která se vypočítává na základě počtu slov ve zdrojovém textu. Protože prakticky všechny zakázky překládáme pomocí softwaru Trados nebo Wordfast (viz též „sazba podle analýzy CAT“ výše), musí být zdrojový text vždy v elektronické podobě. Jinými slovy, skenované texty je třeba konvertovat před dalším zpracováním do elektronické podoby. V takových případech se aplikuje příplatek ve výši 26,00 Kč za stránku skenovaného textu (nebo textu poslaného faxem).

Expresní sazba

Tato sazba platí pro všechny zakázky, které mají být hotovy do 24 hodin od zadání klientem. Dále tato sazba platí i pro všechny zakázky, u nichž datum požadovaného dokončení vyžaduje, aby bylo denně přeloženo v průměru více než 3000 slov (den zadání překladu klientem se započítává, den odevzdání hotové zakázky nikoli).

Stylistická korektura od profesionální redaktorky

Příplatek (uvedená cena je za 1000 slov) k základní sazbě, jestliže si objednáte služby české profesionální redaktorky (Mgr. diplom z oboru český jazyk a literatura, Filozofická fakulta UK v Praze).


© Jan Dvořák, 2007-2009. Všechna práva vyhrazena.
E-mail: dvorak@signeta.cz, telefon: +420 603 357 745, +420 281 962 185, fax: +420 281 960 362
Webmaster: dvorak@signeta.cz